Ceny transferowe

Ceny transferowe

Problem podatkowych konsekwencji niewłaściwej polityki cen transferowych stał się szczególnie istotny po wejściu w życie nowych przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie, w szczególności wprowadzających wymóg złożenia przez zarząd oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji.

Przede wszystkim praktyka i efektywność

Oferowane przez nas usługi związane z cenami transferowymi obejmują przykładowo:

 • ustalanie obowiązków podatników na gruncie nowych przepisów o cenach transferowych,
 • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
 • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • wyznaczanie rynkowego poziomu cen w oparciu o porównywalne dane rynkowe (analizy typu benchmark),
 • przeglądy w zakresie cen transferowych,
 • opracowanie polityki cen transferowych dla grup kapitałowych,
 • doradztwo przy wyborze właściwej metody określania cen,
 • doradztwo w zakresie postępowań podatkowych i sądowych dotyczących problematyki cen transferowych,
 • planowanie podatkowe z wykorzystaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • analiza niematerialnych usług wewnątrzgrupowych (np. licencje na znaki towarowe, technologie, know-how),
 • analiza struktury podziału kosztów wewnątrzgrupowych oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji uzasadniającej obronę wydatków na usługi wewnątrzgrupowe jako kosztów podatkowych.

Różnorodność usług w zakresie cen transferowych

Zasadniczym celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kolejnym celem jest wykorzystanie polityki cen transferowych jako efektywnego narzędzia planowania podatkowego, co może skutkować znacznymi i wymiernymi oszczędnościami podatkowymi.