Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Niestety wielu podatników w praktyce przekonało się, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem podatkowym. Należy pamiętać, iż takie ryzyko to nie tylko konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, ale w przypadku podatników będących osobami prawnymi - także odpowiedzialność karno skarbowa ponoszona przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, jaki i przez samego podatnika.

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Najbardziej dotkliwe następstwa mają zwykle ryzyka, które są nieznane. Identyfikacja ryzyk podatkowych to najlepsza droga do ich wyeliminowania w ramach procesu zarządzania ryzykiem.

Z naszego doświadczenia wynika, iż obszarami ryzyka, które możemy zidentyfikować i poddać efektywnemu zarządzaniu są:

  • uporządkowanie rozliczeń podatkowych, w szczególności w związku z potencjalnymi kontrolami organów,
  • systemy informatyczne mające na celu wsparcie podatnika w procesie wyliczenia podatków,
  • wewnętrzny obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie,
  • proces sporządzania deklaracji oraz proces wystawiania faktur,
  • odpowiedzialność członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

 

 

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Zarządzaniu ryzykiem podatkowym w powyższych obszarach służą nie tylko okresowe przeglądy rozliczeń podatkowych ale również wdrażanie procedur podatkowych uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa, których celem jest minimalizacja ryzyk podatkowych.

Niezwykle efektywnym sposobem zarządzania ryzykiem podatkowym są wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego. W rękach doświadczonych doradców instrumenty te mogą skutecznie ograniczyć ogromne obszary potencjalnego ryzyka podatkowego.

W ramach doradztwa w zakresie minimalizacji odpowiedzialności karno-skarbowej nasz zespół oferuje również przygotowanie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych oraz ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej ciążące na poszczególnych osobach zarządzających przedsiębiorstwem. 

Sposobem na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w bieżących rozliczeniach podatkowych są także przeprowadzane przez nas okresowo szkolenia dla działów księgowych naszych klientów.