Obsługa korporacyjna i pozyskiwanie dotacji

Obsługa korporacyjna i pozyskiwanie dotacji

Zdajemy sobie sprawę, iż nasi klienci doceniają kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów bieżącej działalności. Dlatego oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi doradcze również w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej oraz w zakresie pozyskania dotacji, głównie ze środków UE.

Planowanie i implementacja rozwiązań

Naszym Klientom oferujemy takie usługi jak:

 • przygotowanie efektywnych podatkowo i biznesowo struktur grup kapitałowych,
 • przygotowanie efektywnych podatkowo i biznesowo planów przekształceń i restrukturyzacji,
 • opracowanie dokumentów korporacyjnych dla nowopowstałych podmiotów,
 • rejestracji nowych podmiotów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przeprowadzenie zmian osobowych oraz kapitałowych w podmiotach gospodarczych,
 • zabezpieczanie interesów udziałowców,
 • przygotowanie efektywnego procesu wypłaty zysków.
 • pomoc w pozyskaniu finansowania (w tym środków unijnych) na rozpoczęcie lub rozwój działalności.

 Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie obsługi procesów przekształceniowych i restrukturyzacyjnych.

Zapewniamy również pełną obsługę potransakcyjną. Nasza pomoc obejmuje doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z kontynuowaniem działalności w oparciu o nową formę prawną lub rozliczeniem podatkowym aktywów  w nowych podmiotach gospodarczych.

Wsparcie na każdym etapie działalności

Wspieramy naszych Klientów  w procesie:

 • tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, 
 • zmiany formy prawnej, połączeń, podziałów i innych postaci restrukturyzacji,
 • przenoszenia zorganizowanych i jednostkowych składników majątkowych,
 • zmian dokumentów korporacyjnych,
 • zakończenia działalności.

 Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie obsługi procesów przekształceniowych i restrukturyzacyjnych.

Zapewniamy również pełną obsługę potransakcyjną. Nasza pomoc obejmuje doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z kontynuowaniem działalności w oparciu o nową formę prawną lub rozliczeniem podatkowym aktywów  w nowych podmiotach gospodarczych.