Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Nasze doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kierujemy głównie do przedsiębiorców oraz ich kadr. Niezależnie od płatności podatkowych doradzamy również w obszarze obowiązków płatników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nasi doradcy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu zarówno prawa podatkowego jak i księgowości.

W naszej praktyce doradzamy w następujących najważniejszych obszarach:

 • świadczymy usługi kompleksowego doradztwa dla pracodawców i pracowników, zarówno cudzoziemców, jak i obywateli polskich,  
 • doradzamy osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – wspierając je w procesie właściwego, a jednocześnie optymalnego rozliczenia podatku.

Przykładowe usługi dla pracodawców, członków zarządu lub rad nadzorczych:

 • doradzamy w zakresie opracowania i wdrożenia efektywnych podatkowo indywidualnych pakietów wynagrodzeń,
 • opracowujemy i pomagamy we wdrożeniu zasad korzystania przez pracowników i współpracowników z narzędzi pracy powierzonych przez pracodawcę (np. samochody, telefony służbowe),
 • opracowujemy efektywne metody zatrudniania i wynagradzania pracowników i kadry menedżerskiej - pod kątem podatku dochodowego oraz składek ZUS,
 • planujemy  efektywne sposoby zatrudniania cudzoziemców - pod kątem oszczędności podatkowych i w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych,
 • planujemy efektywne sposoby zatrudnienia polskich obywateli za granicą - pod kątem oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych;  doradzamy w zakresie polityki delegowania pracowników za granicę,
 • doradzamy  w sytuacji powstałych wątpliwości co do rezydencji dla celów podatkowych,
 • przygotowujemy rozliczenia podatkowe osób fizycznych, zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych,
 • przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty związane ze świadczeniem w Polsce pracy lub wykonywaniem innych zadań (np. pozwolenie o pracę, rejestracja podatkowa),
 • planujemy oraz pomagamy w implementowaniu programów świadczeń dodatkowych oraz planów motywacyjnych dla pracowników – w tym pracowniczych programów nabywania akcji,
 • doradzamy w zakresie rozliczenia kosztów pracowniczych, w tym kosztów świadczeń dodatkowych.

Przykładowe usługi świadczone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą:

 • opracowujemy strategie podatkowe dla przedsiębiorstw rodzinnych oraz pomagamy w ich praktycznym wdrożeniu,
 • przygotowujemy najefektywniejsze podatkowo modele rozliczeń aktywności gospodarczej członków rodziny,
 • optymalizujemy koszty uzyskania przychodów z wykorzystaniem tarcz podatkowych w postaci podwyższonych odpisów amortyzacyjnych, ujawnienia składników majątkowych w działalności gospodarczej, efektywnego podatkowo rozdziału sfery prywatnej i gospodarczej podatnika, aktywacji podatkowej niewykorzystywanych dotąd składników majątkowych,
 • przeprowadzamy przeglądy podatkowe w zakresie PIT i ZUS – w celu identyfikacji ryzyk i obszarów optymalizacji podatkowych,
 • na bieżąco oceniamy skutki podatkowe poszczególnych zdarzeń mających miejsce w toku prowadzenia działalności gospodarczej, na życzenie Klientów udzielamy odpowiedzi na zapytania dotyczące bieżącej działalności Klienta,
 • implementujemy rozwiązania  zmierzające do minimalizacji obciążeń podatkowych wyjścia z biznesu – szczególnie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub akcji,
 • doradzamy w zakresie restrukturyzacji biznesu, analizując konsekwencje podatkowe przeprowadzenia transakcji oraz świadcząc aktywną pomoc w toku implementacji zaproponowanego rozwiązania,
 • prowadzimy  ciągłą i kompleksową obsługę w zakresie regularnego prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz z ZUS przedsiębiorców oraz ich pracowników.