Bieżące doradztwo podatkowe oraz przeglądy podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe oraz przeglądy podatkowe

Naszym celem jest ciągła bliska współpraca z Klientem, oparta w szczególności na okresowych spotkaniach, rozmowach telefonicznych, jak i korespondencji e-mailowej, w ramach których wspólnie identyfikujemy bieżące potrzeby Klienta.

Bieżące doradztwo odpowiedzią na wyzwania codziennej działalności

Odpowiedzi na bieżące pytania pojawiające się w działalności gospodarczej Klienta są udzielane w formie e-mailowej lub telefonicznie. W bardziej skomplikowanych przypadkach sporządzamy dla naszych Klientów kompleksowe, szczegółowe opinie w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z przedstawionego problemu lub rozważanego rozwiązania biznesowego.

Problematyka wchodząca w zakres usługi bieżącego doradztwa podatkowego obejmuje wszelkie zagadnienia prawnopodatkowe w zakresie obowiązków publicznoprawnych naszych Klientów, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego oraz podatku od nieruchomości.

Uzupełnieniem usług bieżącego doradztwa podatkowego jest przeprowadzanie okresowych przeglądów rozliczeń podatkowych.

Okresowe przeglądy podatkowe narzędziem identyfikacji ryzyk i optymalizacji rozliczeń

Podstawowe założenia przeprowadzanych przez nas przeglądów to zbadanie prawidłowości rozliczeń podatkowych mające pozwolić na:

  • wskazanie ewentualnych obszarów, które mogą podlegać optymalizacji,

  • identyfikację kwestii, które mogą skutkować powstaniem zaległości podatkowych lub odpowiedzialnością karno-skarbową oraz ich usunięcie.