Podatek od towarów i usług - VAT

Podatek od towarów i usług - VAT

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) jest obecnie dla większości przedsiębiorców jednym za najistotniejszych zagadnień podatkowych występujących w związku z realizowanymi transakcjami. Z naszej praktyki wynika również, że jest to obszar rozliczeń podatkowych, który generuje w chwili obecnej największe ryzyko sporów z organami i w konsekwencji ryzyko powstania zaległości podatkowych. Bez wątpienia organy podatkowe są coraz bardziej aktywne w obszarze kontroli podatkowych w dziedzinie podatku VAT.

Nasze usługi w zakresie podatku VAT obejmują przykładowo:

  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie praktycznych problemów z rozliczeniem podatku VAT,
  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych,
  • doradztwo w zakresie rozliczeń transakcji krajowych i transgranicznych, szczególnie pod kątem ryzyk podatkowych oraz wdrażania optymalnych rozwiązań w zakresie dostaw towarów, świadczenia usług oraz należności w podatku VAT,
  • przygotowanie deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących i formularzy Intrastat (tzw.  VAT Compliance),
  • ocenę skutków dokonywanych transakcji i wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem wynikającym z ich implementacji, w tym w szczególności poprzez wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach jak również w trakcie sporów z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • wsparcie  we wdrożeniu procedur rozliczenia VAT, raportowania VAT oraz wewnętrznych narzędzi sprawozdawczych i kontrolnych.
  • badanie prawidłowości oraz efektywności działania systemów informatycznych Klienta służących raportowaniu w zakresie podatku VAT,
  • wsparcie w procesie realizacji skomplikowanych modeli rozliczenia podatku naliczonego VAT, takich jak: rozliczenia podatku VAT naliczonego w oparciu o  współczynnik, zastosowanie procedury zwrotu bezpośredniego VAT czy  zwrotu podatku podmiotom zagranicznym,
  • wsparcie naszych Klientów w implementacji modeli międzynarodowych transakcji upraszczających rozliczenia VAT – zarówno w aspekcie usługowym jak również towarowym.

 

 

 

 

 

Nasza spółka posiada specjalistyczne doświadczenie i ogromną wiedzę praktyczną zdobyte w wyniku wieloletniego doradztwa w zakresie podatku VAT na rzecz podatników w niemal wszystkich branżach gospodarki: od usług finansowych, poprzez produkcję przemysłową aż po branżę deweloperską.

W oparciu o zdobyte do tej pory umiejętności, wspieramy naszych Klientów zarówno w rozwiązywaniu codziennych problemów, jak również w procesie planowania i przeprowadzania złożonych operacji biznesowych.