Doradztwo optymalizacyjne

Doradztwo optymalizacyjne

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam w wielu przypadkach na zaproponowanie Klientom rozwiązań pozwalających zredukować poziom obciążeń podatkowych ich działalności.

Główne mechanizmy optymalizacji

Powyższy efekt staramy się uzyskać poprzez:

  • odzyskiwanie podatku już zapłaconego w sytuacji, w której widzimy możliwość korekty rozliczeń pozwalającej na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku,
  • korzystne podatkowo planowanie obciążeń fiskalnych transakcji i rozwiązań biznesowych rozważanych przez naszych Klientów.

 

 

Praktyczne przykłady optymalizacji

W naszej dotychczasowej praktyce wielokrotnie realizowaliśmy oba wskazane powyżej modele, co często przyczyniało się do wygenerowania przez naszych Klientów znacznych oszczędności podatkowych. Przykładowo nasi doradcy zaangażowani byli w proces optymalnej podatkowo sprzedaży wielu nieruchomości należących do deweloperów powierzchni komercyjnych.  Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa proponowanych przez nas rozwiązań, w miarę możliwości staramy się je realizować w oparciu o uzyskane indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów.