Postępowanie podatkowe i sądowe

Postępowanie podatkowe i sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, zarówno w bieżących kontaktach, jak również w toku postępowań podatkowych, kontrolnych oraz sądowych.

Przede wszystkim praktyka i efektywność

Staramy się na każdym etapie postępowania łączyć naszą praktyczną znajomość działania organów jak również wiedzę w zakresie procedury podatkowej i orzecznictwa sądowego ze znajomością specyfiki działalności naszych Klientów oraz branży, w której działają.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zarządzać sporem z organami w sposób optymalny dla naszych Klientów. W trakcie sporów zawsze procedujemy z uwzględnieniem zasad efektywności procesowej, dlatego staramy się uzyskiwać korzystne dla naszych Klientów rozstrzygnięcia na jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że efektywne doradztwo procesowe to przede wszystkim zabezpieczenie pozycji podatkowej naszych Klientów bez wchodzenia w spór  z organami podatkowymi. Dlatego staramy się wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia takie jak indywidualne interpretacje przepisów czy wnioski o stwierdzenie nadpłaty w celu osiągnięcia jak największych efektów minimalnym nakładem sił i środków.

 

Szeroki zakres wsparcia

W obszarze postępowania podatkowego i sądowego oferujemy, w szczególności,  takie usługi jak:

  • prowadzenie postępowań w celu  odzyskania nadpłat i zwrotów,
  • uzyskiwanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, szczególnie  w przypadku kwestionowania rozliczeń podatkowych  w toku kontroli dokonywanych przez organy podatkowe,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w wymienionych wyżej obszarach.