Podatki związane z posiadaniem i obrotem nieruchomościami

Podatki związane z posiadaniem i obrotem nieruchomościami

Jednym z podstawowych obszarów specjalizacji JS Doradców jest doradztwo na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości.

Nasi doradcy posiadają ogromne doświadczenie i świadczą usługi doradztwa podatkowego m.in. w kwestiach:

 • efektywnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wyjścia z inwestycji nieruchomościowych,
 • efektywnego opodatkowania leasingu oraz wynajmu nieruchomości, 
 • opodatkowania transakcji nieruchomościowych podatkami pośrednimi (podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych),
 • wyboru optymalnej podatkowo struktury właścicielskiej dla inwestycji nieruchomościowych, 
 • optymalnego podatkowo procesu opodatkowania finansowania inwestycji nieruchomościowych, 
 • optymalizacji odpisów amortyzacyjnych nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych i niemieszkalnych, 
 • rozliczenia nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości – szczególnie nieruchomości komercyjnych takich jak: centra handlowe, parki rozrywki, budynki biurowe,
 • podatku od nieruchomości, w tym dla branż specjalistycznych takich jak: hotele, kina, galerie handlowe czy energia odnawialna,
 • spełnianie obowiązków wynikających z nałożenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.

Nasz zespół był wielokrotnie zaangażowany w transakcje sprzedaży nieruchomości takich jak centra handlowe, kina, budynki biurowe, kompleksy rozrywkowe, aktywnie świadcząc usługi:

 • wsparcia w procesie przygotowania optymalnej strategii sprzedaży,
 • bieżącego doradztwa przy przygotowaniu umów sprzedaży - w celu wyeliminowania negatywnych konsekwencji podatkowych w przyszłości,
 • przygotowywania wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego zarówno dla zbywcy jak i nabywcy nieruchomości,
 • wsparcia w zakresie bezpośredniego zwrotu podatku VAT będącego efektem sprzedaży,
 • przygotowywania i wdrażania koncepcji urealnienia wartości podatkowej zbywanych nieruchomości do wartości rynkowej,
 • przeprowadzania i monitorowania rozliczeń potransakcyjnych związanych z przejmowaniem nieruchomości przez nabywcę.
poradnik inwestora okładka

Inwestujesz w nieruchomości?

Oprócz zysków z inwestycji osiągnij też korzyści w PIT i VAT!

Czytaj dalej