Doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne

Doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne

W wielu spółkach poważne problemy podatkowe zaczynają się dopiero na etapie przekształceń i restrukturyzacji, kiedy działy finansowe muszą skonfrontować się z koniecznością rozliczeń niestandardowych transakcji. Świadczymy usługi doradztwa podatkowego zarówno w ramach transakcji nabycia lub zbycia zorganizowanych zespołów aktywów (udziały w spółkach, przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części), jak również pojedynczych składników majątkowych.

Minimalizacja ryzyka i ochrona interesów Klientów

Nasze usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego obejmują:

  • analizy due diligence,
  • przygotowanie strategii podatkowej transakcji lub restrukturyzacji,  
  • analizę ryzyka podatkowego realizowanych strategii, wsparcie w trakcie negocjacji warunków transakcji i  szczegółów zawieranych kontraktów – w celu uwzględnienie podatkowych aspektów późniejszych rozliczeń pomiędzy stronami transakcji,
  • bieżące monitorowanie kwestii podatkowych oraz doradztwo w trakcie przeprowadzania transakcji mające na celu ograniczenie ryzyk podatkowych oraz  przygotowanie optymalnej struktury podatkowej transakcji,
  • wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczenie podatkowego przeprowadzonych transakcji i restrukturyzacji.
 

Kompleksowość oferowanych usług

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc przy restrukturyzacji przedsiębiorstw (połączenia, podziały, aporty, likwidacje, reorganizacja aktywów), dokładając przy tym wszelkich starań, by największa efektywność podatkowa łączyła się z minimalnym ryzykiem i maksymalną ochroną interesów Klienta.