o nas

Zapraszamy do współpracy z JS Doradcy

JS Doradcy oferują Klientom kompleksową obsługę podatkową, rozwiązując wszystkie problemy na jakie napotykają każdego dnia prowadząc działalność i płacąc podatki. W poszanowaniu obowiązujących przepisów pomagamy w dążeniu do osiągnięcia jak największych oszczędności podatkowych. Wspieramy Klientów także w kompleksowej obsłudze korporacyjnej oraz pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych.
Zapraszamy do zapoznania się z Aktualnościami
oraz informacjami dotyczącymi prawa podatkowego oraz naszej spółki

Nowe przepisy wprowadzone do Ustawy PIT oraz Ustawy CIT mają przeciwdziałać najbardziej rozpowszechnionej metodzie optymalizacji podatkowej, tj. przy wykorzystaniu znaków towarowych.

Nowe przepisy ograniczają prawo do odpisów amortyzacyjnych podatnika, który zbył znak towarowy i do którego ten znak następnie powrócił. Ponadto, podatnik będzie również ograniczony w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu opłat i należności za korzystanie ze znaku towarowego, który kiedyś zbył.

Minister Finansów wydał w dniu 6 października 2017 r. interpretację ogólną, w której szczegółowo odniósł się do przesłanek działania członka zarządu jako podatnika VAT.