Aktualności

Podatki to jedna z najbardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin prawa. W zasadzie co roku do najważniejszych aktów prawa podatkowego wprowadzane są zmiany, które bywają rewolucyjnie. Prawie codziennie pojawiają się interpretacje indywidualne i wyroki sądów, które przybliżają nas do właściwego rozumienia obowiązujących przepisów. Świadomi tej okoliczności staramy się informować Państwa o najważniejszych wydarzeniach z zakresu prawa podatkowego. Przedstawiamy też nasze opinie i poglądy dotyczące zagadnień, którymi zajmujemy się na co dzień. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas aktualnościami oraz informacjami dotyczącymi prawa podatkowego i spółki.

Nowe przepisy wprowadzone do Ustawy PIT oraz Ustawy CIT mają przeciwdziałać najbardziej rozpowszechnionej metodzie optymalizacji podatkowej, tj. przy wykorzystaniu znaków towarowych.

Nowe przepisy ograniczają prawo do odpisów amortyzacyjnych podatnika, który zbył znak towarowy i do którego ten znak następnie powrócił. Ponadto, podatnik będzie również ograniczony w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu opłat i należności za korzystanie ze znaku towarowego, który kiedyś zbył.

Minister Finansów wydał w dniu 6 października 2017 r. interpretację ogólną, w której szczegółowo odniósł się do przesłanek działania członka zarządu jako podatnika VAT.