Tomasz Rzepa

Partner

trzepa [a] jsdoradcy [d] pl

Tomasz Rzepa

Życiorys zawodowy

Tomasz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także Szkołę Prawa
Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat doświadczenia w pracy w jednej z firm tzw.
Wielkiej Czwórki, gdzie pełnił kolejno funkcje konsultanta, menedżera, a w latach 2016 – 2019 będąc
jej wspólnikiem i dyrektorem odpowiedzianym za doradztwo podatkowo-prawne dla sektora
bankowo-finansowego. W tym czasie doradzał wielu dużym polskim firmom, jak również grupom
międzynarodowym, w tym, w szczególności, firmom giełdowym, bankom oraz zakładom ubezpieczeń.
Tomasz pełnił również funkcję doradcy przy organizacjach branżowych zrzeszających przedsiębiorców
(banki, zakłady ubezpieczeń, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, domy maklerskie, brokerów
ubezpieczeniowych i innych), uczestnicząc m.in. w opiniowaniu projektów aktów prawnych,
wypracowywaniu stanowiska branży finansowej w odniesieniu do najważniejszych problemów
podatkowych oraz prowadząc szkolenia.

Od 2020 roku Tomasz, jako partner, dołączył do zespołu JS Doradcy.

Specjalizacje

Tomasz w trakcie swojej kariery zajmował się na bieżąco kompleksowym doradztwem z zakresu
podatku CIT, PIT, VAT, PCC, podatku bankowego, podatków i opłat lokalnych oraz zagadnień
związanych z podatkami międzynarodowymi.

W ramach swojego doświadczenia prowadził liczne postępowania podatkowe, był pełnomocnikiem w
trakcie kontroli podatkowych oraz uczestniczył w licznych postępowaniach przed sądami
administracyjnymi. Tomasz zajmował się także doradztwem w zakresie praktycznego ograniczenia
ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych z kwestie finansowe.

Tomasz koordynował również projekty restrukturyzacji dużych grup kapitałowych w zakresie
weryfikacji ich skutków podatkowych (ustrukturyzowanie transakcji, przeglądy typu due diligence,
rozliczenie transakcji), w szczególności na rynku finansowym.

Tomasz wdrażał także u wielu klientów ulgi podatkowe związane z dokonywanymi inwestycjami, w
tym ulgę na nowe technologie i na prace badawczo-rozwojowe.

W ramach swojej kariery prowadził szereg projektów wdrożenia regulacji FATCA/CRS (w ponad 200
instytucjach finansowych) oraz w zakresie wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych
pieniędzy (AML).

Tomasz doradzał przedsiębiorcom prowadzących działalność w wielu branżach, specjalizując się
jednocześnie w doradztwie dla branży finansowej (banki, ubezpieczyciele, fundusze, leasing, domy
maklerskie, instytucje pożyczkowe).

Tomasz zajmował się także doradztwem dla jednostek samorządu terytorialnego (m.in. bieżące
doradztwo VAT, centralizacja rozliczeń VAT, podatkowe rozliczenie inwestycji samorządowych,
postępowania o odzyskanie dotacji na zadania zlecone).